Lång erfarenhet

REDskapet har över trettio års erfarenhet av produktion av tidningar och tidskrifter, allt från dags- och kvällspress, magasin och årsredovisningar till enklare broschyrer. Vår huvudsakliga verksamhet är projektledning, redigering och originalframställning av tidskrifter för näringsliv, organisationer och föreningar. Vi har även stor erfarenhet av olika former av bokproduktion, allt från omslagsdesign till full förlagsservice.

Stort kontaktnät

Vi arbetar nära ett stort antal skribenter och fotografer över hela landet och kan på så sätt erbjuda helhetslösningar för tidningsproduktion. Vi levererar från idé till färdig produkt med hjälp av ett väl utvecklat samarbete med tryckerier av olika specialistkompetenser.

Bred kunskapsbas

REDskapet arbetar också med originalframställning för alla tänkbara trycksaker och för webben. Med tillgång till studio har vi även möjlighet att hjälpa er med produktfoto av olika slag.